Formulari d'alta al servei Bona tarda

 

Aquest és el formulari d'alta al servei de monitoratge de tardes de l'Escola Camins durant la jornada intensiva del mes de juny.

Si teniu més d'un fill/a, cal que ompliu un formulari per a cadascun.

Modalitat del Bona tarda a la qual s'inscriu*
Quins dies assistirà al Bona tarda*
Autoritzo que el meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a les activitats realitzades per l'AFA i també que es pugui publicar en fulletons, xarxes socials i pàgines web de l'AFA*